Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla

Kategorie: 

      dle hry Plamen, dodatek č. 4

      kontrola průkazek bude prováděna namátkově již v kvalifikaci a posledních 16 družstev v každé kategorii

•   při špatném věkovém zařazení je družstvo vyloučeno a nastupuje první nepostupující

 

Družstva: 

      čtyř-členná bez rozlišení pohlaví

Vybavení - jednotné:

      uzlové stojany z „Útoku CTIF“, str. 41 hra Plamen

 

Uzlový stojan

 

      lana pletená 6 a 10 mm, proudnice s uzávěrem „C“ a hadice „C“

      elektronická časomíra, poslední člen ji zastavuje stiskem tlačítka

 

sdc11385.jpg

 

      při poruše elektronické časomíry v průběhu soutěže se časy v daném kole doměří na druhé časomíře a dále se budou časy měřit ručně

Pořadí vázání - zprava do leva:

      1) lodní smyčka, 2) úvaz na proudnici, 3) tesařský uzel, 4) plochá spojka

      kategorie přípravka váže pouze dvakrát tesařský a dvakrát lodní uzel 

      po skončení pokusu se musí uzly nacházet na břevně v předepsaném pořadí

 

Hodnocení = dosažený čas + trestné body:

Trestné body: 1 bod = 1 sekunda                   

      každé předčasné vyběhnutí + 5 b.

      špatný uzel - lodní smyčka + 10 b., úvaz na proudnici + 20 b., tesařský uzel + 10 b., plochá spojka + 10 b.

      vyběhne-li po odstartování více závodníků v družstvu naráz a vrátí-li se zpět bez dotknutí lana nebo uzlovačky, nebudou jim započteny trestné body, ovšem pokud se závodník dotkne lana nebo uzlovačky, bude přičteno + 5 b. za každý dotek

      nepuštění uzlovačky a zmáčknutí tlačítka + 5 b.

      nesprávné pořadí (přehození) uzlů po skončení pokusu + 10 b.

Pokus hodnotí: 

      rozhodčí u stojanů, přihlíží jeden vedoucí  

      po zhodnocení, sečtení a zapsání časů, není možné pokus reklamovat

 

Vyobrazení uzlů: 

      směrnice hry Plamen str. 44, obr. 2.5

 

c.2.jpg

Losování uzlů: 

      mezi dvěma vybranými členy se losuje úvaz na proudnici

      ten, který si nevylosuje úvaz, si ze zbývajícími dvěma členy losuje ostatní uzly

 

Popis provedení pokusu uzlové štafety

Čtyř-členné družstvo nastoupí se svým vedoucím na pokyn rozhodčího k určenému stojanu a zkontrolují si dostatečné napojení proudnice a hadice. Rozmotají a připraví tři lana Ø 6 mm přes břevno na místa vyznačená páskou, s konci ve stejné výšce. Lano  Ø  10 mm si přeloží přes břevno na místo označené páskou a koncem těsně nad spojené půlspojky, proudnice má pro všechna družstva stejné místo, jen její natočeni v podélné ose je libovolné (pákou k závodníkovi, pákou nahoru, pákou od sebe), hubice proudnice „C“ s uzávěrem směřuje vlevo a k ní připojená hadice “C“ směřuje vpravo.

 

c.7.jpg

Družstvo se seřadí na startovní čáru a na zvukový signál startéra vybíhá:

 

c.8.jpg

První člen vyběhne ke stojanu a váže libovolným způsobem na břevně pouze lodní smyčku. Po uvázání se vrátí za startovní čáru.

 

c.3.jpg

Druhý člen vyčká návratu prvního za startovní čáru a následně vyběhne ke stojanu, váže libovolným způsobem pouze úvaz na proudnici. Lano musí zůstat v každém okamžiku vázání přes břevno, není možno lano stáhnout z břevna, uvázat uzel a poté lano přehodit zpět přes břevno. S proudnicí lze v průběhu vázání úvazu libovolně manipulovat. Po uvázání se člen vrátí za startovní čáru.

 

c.4.jpg

 Třetí člen vyčká návratu druhého za startovní čáru a následně vyběhne ke stojanu, váže libovolným způsobem na břevně pouze tesařský uzel. Po uvázání se člen vrátí za startovní čáru.

 

c.5.jpg

Čtvrtý člen vyčká návratu třetího za startovní čáru a následně vyběhne ke stojanu, váže libovolným způsobem na břevně pouze plochou spojku. Po uvázání pustí z rukou uzlovačku a zastaví časomíru tlačítkem po jeho levé ruce tak, že se rozsvítí kontrolní světlo. Tímto pokus družstva končí.

 

c.6.jpg

Rozhodčí u stojanu: 

      kontroluje předčasné vyběhnutí

      zapíše si naměřený čas štafety

      zkontroluje pořadí uzlů

      při špatném uzlu je volán vedoucí

      s výsledkem pokusu seznámí vedoucího družstva

      nahlásí výsledný čas sčítací komisi

      při nesportovním chování závodníků nebo vedoucího rozhodne vedení soutěže o odeslání hříšníků domů

 c.9.jpg

Postupová pravidla a bodování

Základní kolo:

      soutěžní družstva mají  vždy  dva základní pokusy

      počítá se pouze lepší dosažený výsledek, v případě shody rozhoduje výsledek druhého pokusu

      nejlepších 16 družstev postupuje do finále o 20 – 5 bodů (1. – 16. místo)

        •      družstva na 17. – 20. místě obdrží 4 – 1 bod

 

Osmifinále - pavouk:

      družstva nastoupí dle umístění ze základního kola následovně:

 

 

1. proti 16., 2. proti 15., 3. proti 14., 4. proti 13.,

 

5. proti 12., 6. proti 11., 7. proti 10., 8. proti 9.

      sestavené dvojice proti sobě soutěží na dva vítězné pokusy

      osm družstev, které jsou v tomto kole vyřazeny, se zapíší do celkového pořadí na místa 9 – 16 dle nejlepších svých časů v tomto kole

 

Čtvrtfinále:

      osm družstev, která postoupila, nastoupí dle dosaženého výsledku z osmifinále následovně:

1. proti 8., 2. proti 7., 3. proti 6., 4. proti 5.

      sestavené dvojice proti sobě soutěží na dva vítězné pokusy

      čtyři družstva, která jsou v tomto kole vyřazeny, se zapíší do celkového pořadí na místa 5 – 8 dle nejlepších svých časů v tomto kole

 

 

Semifinále:

      čtyři družstva, která postoupila, nastoupí dle dosaženého výsledku z čtvrtfinále následovně:

1. proti 4., 2. proti 3.

      sestavené dvojice proti sobě soutěží na dva vítězné pokusy

      dvě horší družstva z tohoto kola budou dále spolu soutěžit na dva vítězné pokusy o čtvrté a třetí místo

 

Finále:

      dvě nejlepší družstva soutěží proti sobě o první a druhé místo na dva vítězné pokusy

 

Pozvánky k jednotlivým soutěžím budou zajišťovat jednotlivé pořádající SDH.

 

Věk dle nového omezení:

Starší kategorie:    během celého roku 2017 nesmí dosáhnout 16 let

Mladší kategorie:   během celého roku 2017 nesmí dosáhnout 12 let

Přípravka:             během celého roku 2017 nesmí dosáhnout 7 let

 

Dodatky k pravidlům:

•  při stejném součtu bodů v celkovém hodnocení rozhoduje větší počet lepších              umístění

•  pokud je rozdělena soutěž na ranní a odpolední část, mohou být družstva doplněna      o členy ten den již závodící (max 2) věkově odpovídající

•  kategorie OPEN není omezena

•  do celkového hodnocení se počítají družstvu jen 4 výsledky (nejhorší se škrtá)